1. Giriş
 • Bu Gizlilik Politikası, Hakan Bayrakçı’nın kişisel web sitesinde toplanan ve işlenen kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilke ve kuralları belirler.
2. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi
 • Hakan Bayrakçı’nın web sitesi, kullanıcılardan çeşitli kişisel verileri toplar ve işler. Bu veriler, kullanıcıların web sitesi ile etkileşimi sırasında oluşur.
 • Toplanan kişisel veriler; ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, IP adresi ve gezinti davranışları gibi verilerden oluşabilir.
3. Kişisel Verilerin Kullanım Amaçları
 • Toplanan kişisel veriler, web sitesinin işleyişi, kullanıcılara sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, iletişim ve pazarlama faaliyetleri gibi amaçlarla kullanılır.
4. Kişisel Verilerin Güvenliği
 • Hakan Bayrakçı, toplanan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için teknik ve idari tedbirler alır. Verilerin yetkisiz erişim, kayıp, değişiklik veya ifşa edilmesini önlemek için gerekli önlemler alınır.
5. Kişisel Verilerin Paylaşılması
 • Hakan Bayrakçı, kişisel verileri yalnızca yasal gerekliliklere uygun olarak üçüncü kişilerle paylaşır. Kişisel veriler, kullanıcıların açık rızası olmadan üçüncü taraflara aktarılmaz.
6. Çerezler (Cookies) ve Benzeri Teknolojiler
 • Web sitesi, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve web sitesi faaliyetlerini analiz etmek için çerezler ve benzeri teknolojiler kullanabilir.
 • Kullanıcılar, tarayıcı ayarlarından çerezleri reddetme veya kabul etme seçeneklerine sahiptir.
7. Kullanıcı Hakları
 • Kullanıcılar, kendi kişisel verileri üzerinde çeşitli haklara sahiptir. Bu haklar; erişim, düzeltme, silme, kısıtlama, itiraz etme ve taşınabilirlik haklarını içerir.
8. Veri Saklama Süresi
 • Hakan Bayrakçı, kişisel verileri yalnızca gerekli olduğu süre boyunca saklar. Veriler, yasal gerekliliklere uygun olarak silinir veya anonim hale getirilir.
9. Üçüncü Taraf Bağlantılar
 • Web sitesi, kullanıcıları üçüncü taraf web sitelerine yönlendirebilir. Bu sitelerin gizlilik uygulamaları ve içerikleri Hakan Bayrakçı tarafından kontrol edilmez.
10. Çocuk Kullanıcılar
 • Web sitesi, çocuk kullanıcıların erişimine uygun olmayan bir durum söz konusu değildir. Çocukların web sitesini kullanması durumunda, ebeveynlerin izni ve denetimi gerekli değildir, fakat çocuk kullanıcıların erişiminde sorumluluk ebeveynlerindedir.
11. Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler
 • Hakan Bayrakçı, gizlilik politikasını gerektiğinde güncelleyebilir. Değişiklikler, web sitesinde yayımlanarak kullanıcılara duyurulur.
12. İletişim
 • Kullanıcılar, gizlilik politikası ve kişisel verilerinin korunması ile ilgili sorularını veya talepler, Hakan Bayrakçı ile iletişime geçerek bildirebilirler.